Služby pri odchode zo Slovenska

Ak sa klient rozhodne odsťahovať zo Slovenska, je potrebné zabezpečiť množstvo záležitostí.

Naši konzultanti Vám poskytnú asistenciu pri:

  • Deregistrácia na príslušných úradoch
  • Výpoveď nájomnej zmluvy
  • Vrátenie zálohy
  • Zrušenie miestneho bankového účtu, vyrovnanie nákladov za užívanie nehnuteľnosti, a pod.