Overenie dokumentov na použitie v zahraničí

Pri osvedčovaní dokladov vydaných slovenskými orgánmi na použitie pred orgánmi cudzieho štátu existujú nasledovné formy osvedčenia:

Superlegalizácia (Legalizácia)
Úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa overuje vo viacerých etapách a na záver ju osvedčuje aj konzulát príslušnej krajiny.

Apostille (Apostilácia)
Overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z 05. 10. 1961. 

Výnimky (Úradný preklad)
SR s týmito štátmi uzavrela medzinárodné zmluvy, na základe ktorých sa osvedčenie nevyžaduje.

Aktuálny zoznam krajín nájdete tu: 

Pre dobu a cenu vybavenia je potrebná konzultácia. Kontaktujte nás prosím cez online dotazník.  

Pošlite nám Vašu požiadavku a my Vám ušijeme ponuku na mieru: 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu