Overovanie listín

Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi, vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu osvedčenie, pokiaľ osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak. Výnimky ustanovujú mnohostranné alebo dvojstranné medzinárodné zmluvy.

Pri osvedčovaní dokladov SR pre použitie v cudzine je potrebné rozlišovať štáty ktoré:

Nevyžadujú osvedčenie verejných listín:

SR s týmito štátmi uzavrela dvojstranné medzinárodné zmluvy o právnej pomoci, na základe ktorých sa osvedčenie nevyžaduje.

Apostille:

je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z 05. 10. 1961.

Superlegalizácia:

je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa overuje vo viacerých etapách.

Aktuálny zoznam krajín nájdete tu: 

Pre dobu a cenu vybavenia je potrebná konzultácia. Kontaktujte nás prosím cez online dotazník.  

Pošlite nám Vašu požiadavku a my Vám ušijeme ponuku na mieru: 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu