Sudán

Na územie Sudánskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte vo Viedni. V cestovnom pase nesmie byť udelené izraelské vízum alebo vstupná pečiatka do Izraela. Sudánska ambasáda odporúča webovú stránku www.sudan.net, na ktorej sa nachádza zoznam hotelov a cestovných kancelárií, ktoré Vám môžu byť vo vízovom procese nápomocní.


Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • Dokumentová fotografia
  • Pozývací list od sponzora, ktorým môže byť príbuzný, známy, obchodný partner, hotel alebo CK v Sudáne; sponzor sa následne spojí so sudánskym MZV za účelom oboznámenia s Vašou cestou
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Potvrdenie z hotela alebo CK v Sudáne
  • Odporúčané je očkovanie proti žltej zimnici a cholere

Upozornenie, nutná je osobná návšteva konzulátu, nakoľko sa odoberajú odtlačky prstov žiadateľov !

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie od partnerskej firmy v Sudáne s cieľom pobytu, predpokladanou dĺžkou a finančným zabezpečením. Kópia zoznamu iných kontaktov v Sudáne sa doporučuje predložiť.

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 týždne


130,00 €