Stredoafrická Republika

Na územie Stredoafrickej republiky môže vstúpiť občan SR, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na konzuláte v Paríži.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • 2 x dokumentová fotografia
  • Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
  • Potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie od partnerskej firmy (kópia)

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 týždene
Vyberte si variant:

Cena od 230,00 €