Sierra Leone

Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje slovenských občanov na výrazné zdravotné riziko pri cestách do Libérie, Sierra Leone a Guinejskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcou epidémiou smrtiaceho vírusu Ebola. Na územie Sierraleonskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Bratislave.

Upozornenie! Konzulát nemá štandardné konzulárne hodiny, je potrebné sa vopred dohodnúť na odovzdaní podkladov.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • 2 x vyplnený a podpísaný dotazník
  • 2 x dokumentová fotografia
  • Rezervácia ubytovania
  • Itinerár cesty
  • Očkovanie proti žltej zimnici
  • Výpis z bankového účtu

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie od partnerskej firmy v Sierra Leone

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
1-2 týždne


Vyberte si variant:

Cena od 145,00 €