Seychely

BEZVÍZOVÝ STYK

Na základe podpisu Dohôd medzi Európskym spoločenstvom a krajinami Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof, Nevis a Seychelly, dochádza s platnosťou od 13. augusta 2003 k vzájomnému zrušeniu vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Dohody umožňujú občanom EÚ a občanom dotknutých krajín cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov. 

Slovenskí občania ale aj občania cudzích krajín získajú povolenie na vstup po príchode na Seychely ktoré môže byť udelené až do troch mesiacov. Podmienkou na udelenie povolenia na vstup je platný cestovný pas s min. platnosťou 6 mesiacov od návratu späť, spiatočná letenka, potvrdenie o zabezpečení ubytovania a odpovedajúce finančné zabezpečenie pobytu (min. 150 USD/deň). Neplatia sa žiadne poplatky. 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte náš tím evíza.sk na eviza@eviza.sk

Radi vám poradíme!

0,00 €