Saudská Arábia

TOP

Na vstup do Saudskej Arábie je potrebné mať vybavené vízum.
O turistické vízum je možné požiadať elektronicky. 

Požadované dokumenty na získanie turistických víz:

 • Sken pasu ( platný ešte 6 mesiacov v čase vstupu do krajiny)
 • Elektronickú fotku
 • Adresu trvalého pobytu
 • Rodinný stav
 • Pracovná pozícia
 • Adresa pobytu v Saudskej Arábii - hotel
 • Termín pobytu v krajine

Doba vybavenia:
Približne 1 týždeň


O obchodné vízum je potrebné požiadať na konzuláte vo Viedni. 

Požadované dokumenty na získanie obchodných víz:

 • Originál Cestovný pas (platný 6 mesiacov po vstupe do krajiny 2 voľnými stranami)
 • Elektronicky vyplnený, vytlačený a podpísaný dotazník
 • 1x Fotka 3,5cm x 4.5cm s bielym pozadím
 • Pozvanie od saudskej firmy adresovane na konzulát do Viedne (stačí kópia)
 • Výpis z obchodného registra saudskej firmy (stačí kópia)
 • Originál vysielacieho listu od materskej firmy overený Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou  Komorou, podpísaný oprávnenou osobou uvedenou v ORSR, obsahujúci účel cesty, trvanie cesty, pracovnú činnosť, funkciu vyslaného človeka, ako aj informácie o pozývajúcej firme. Firma musí zabezpečiť finančné krytie cestujúcej osoby

Doba vybavenia:
Približne 1 týždeň

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť overenie originálu vysielacieho listu Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou v Bratislave.

Doba vybavenia overenia: 1 - 2 dni

Vyberte si variant:

Cena od 160,00 €