Rovníková Guinea

Na územie Rovníkovej Guinei môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom veľvyslanectve v Berlíne a očkovací preukaz s platným očkovaním proti žltej zimnici.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • Dokumentová fotografia
  • Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK,
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici
  • Výpis z účtu (min. 2.000 EUR)
  • Originál výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie od partnerskej firmy potvrdené imigračným úradom

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 - 3 týždne 

240,00 €