Omán

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum o ktoré možno požiadať elektronicky alebo priamo na hraničnom priechode / letisku pri vstupe do krajiny. Ak je pobyt v krajine kratší ako 14 dní víza nie sú potrebné. 

Požadované dokumenty na získanie elektronických víz:

  • Scan pasu (platný min 6 mesiacov)
  • Scan fotky nie staršiu ako 6 mesiacov
  • Meno matky
  • Rodinný stav

Orientačná doba vybavenia žiadosti:
1 týždeň

Vyberte si variant:

75,00 €