Nový Zéland

Od 1. 10.2019 je potrebné pri ceste na Nový Zéland, aby každý cestujúci mal vopred schválenú elektronickú autorizáciu ETA.

Podklady potrebné k vybaveniu ETA autorizácie:

  • Scan pasu (pas musí byť biometrický t.j. vydaný po roku 2008)
  • Predchádzajúce meno ( meno za slobodna)

Orientačná doba vybavenia:
3 pracovné dni

ETA platí od vydania na 2 roky multi vstup.

55,00 €