Nigéria

Na územie Nigérijskej federatívnej republiky môže vstúpiť občan SR, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte vo Viedni.

Požadované dokumenty na získanie víz:

 • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
 • Dokumentová fotografia
 • Rezervácia hotela
 • Rezervácia spiatočnej letenky
 • Pozývací list s fotokópiou pasu hostiteľa, CK, alebo výpis z účtu
 • Platný medzinárodný očkovací preukaz proti žltej zimnici
 • Kópiu OP
 • Itinerár

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

 • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
 • Pozvanie od partnerskej firmy v Nigérii
 • Kópiu registrácie partnerskej firmy v Nigérii

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
7 pracovných dní 

Vyberte si variant:

Cena od 180,00 €