Mali

Na územie Malijskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Ríme.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov po návrate z krajiny, min. 1 čistá strana)
  • 2 x vyplnený a podpísaný dotazník
  • 2 x dokumentová fotografia
  • Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Kópia očkovacieho preukazu - žltá zimnica

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 týždne 

Vyberte si variant:

Cena od 190,00 €