Líbya

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov od opustenia krajiny a vízum.

Žiadosť o vízum musí podať každý žiadateľ osobne na ambasáde v Bratislave. K žiadosti je nutné doložiť pozývací list od líbyjskej fyzickej alebo právnickej osoby.

Cestovný pas nesmie obsahovať izraelské vízum ani pečiatku izraelských migračných orgánov.

0,00 €