Libéria

Na územie Libérijskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Berlíne.

Požadované dokumenty na získanie turistických/ privátnych víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • Dokumentová fotografia
  • Pozývací list / výpis z bankového účtu
  • Kópia medzinárodného očkovacieho preukazu - žltá zimnica, tetanus, žltačka A a B
  • Potvrdenie o cestovnom poistenia platného na území krajiny

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
12 pracovných dní

Vyberte si variant:

Cena od 210,00 €