Laos

Na územie Laosu môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať elektronicky. 

Požadované dokumenty na získanie elektronických víz (1 vstup, max. 30 dní):

  • Scan pasu ( platnosť minimálne 180 dní od dátumu vstupu do krajiny)
  • Elektronickú fotografiu
  • Adresa trvalého pobytu
  • Tel. kontakt
  • Povolanie/ zamestnanie
  • Dátum vstupu do krajiny
  • Miesto vstupu ( hraničný prechod)
  • Adresa pobytu (hotel)

Orientačná doba vybavenia žiadosti:
5 pracovné dni

Elektronické víza je možné použiť pri vstupe do krajiny cez nasledovné hraničné prechody:

1) Wattay International Airport (Vientiane Capital)
2) Lao-Thai Friendship Bridge I (Vientiane Capital)
3) Luang Prabang International Airport (Luang Prabang Province)

71,00 €