Kirgizstan

BEZVÍZOVÝ STYK

Dňa 27. 7. 2012 vstúpil do platnosti zákon Kirgizskej republiky o zavedení bezvízového režimu pre občanov 44 štátov, vrátane Slovenskej republiky. Na základe tohto zákona sa občania Slovenskej republiky môžu zdržiavať na území Kirgizskej republiky po dobu nepresahujúcu 60 dní bez víz. 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte náš tím evíza.sk na eviza@eviza.sk 

Radi vám poradíme!

0,00 €