Jordánsko

Pre cesty do krajiny sa vyžaduje cestovný pas a vízum, o ktoré je potrebné požiadať na príslušnom konzuláte vo Viedni.
Jednovstupové víza s maximálnou dĺžku pobyt do jedného mesiaca je možné získať aj na hraničných priechodoch (okrem Allenby, King Hussein Bridge).

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • Dokumentová fotografia

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Na získanie víz s dlhšou platnosťou ako 3 mesiace je nutné predložiť potvrdenie o lekárskom vyšetrení na celkový zdravotný stav a HIV (originál a kópia)


Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
5 pracovných dní 

Vyberte si variant:

Cena od 122,50 €