Indonézia

Slovenskí občania na územie Indonézie nepotrebujú vízum na turistické cesty do 30 dní.

Na všetky ostatné účely alebo cesty presahujúce dobu 30 dní je aj naďalej potrebné vízum, o ktoré je možné požiadať na veľvyslanectve Indonézie v Bratislave alebo ho získať po príchode do krajiny, tzv. "Visa on arrival" na vybraných medzinárodných letiskách a prístavoch.

Poplatok za vydanie víz po prílete je 35 USD na 30 dní. Je potrebné predložiť platný pas a spiatočný cestovný lístok, resp. lístok do ďalšej destinácie. Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu v Indonézii.


Požadované dokumenty na získanie víz na konzuláte:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, obchodné víza 18 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník 
  • Dokumentová fotografia
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Výpis z účtu

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie (tzv. "sponzoring" list) od partnerskej firmy v Indonézii

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
1 týždeň

Vyberte si variant:

Cena od 80,00 €