Guinea - Bissau

Na územie Guinea-Bissau môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Lisabone alebo Bruseli.


Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • 2 x vyplnený a podpísaný dotazník
  • 2 x dokumentová fotografia
  • Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
  • Rezervácia spiatočnej letenky


Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
  • Pozvanie od partnerskej firmy v Gabone (stačí mailom) s cieľom, dĺžkou pobytu a finančným zabezpečením.


Orientačná doba vybavenia žiadosti:
1 - 2 týždne 

184,00 €