Ghana

Na územie Ghanskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Prahe.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Online vyplnený, vytlačený a podpísaný dotazník
  • Elektronická fotografia
  • Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Očkovanie proti žltej zimnici

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa (originál) v anglickom jazyku s potvrdením o zamestnaní, účelu služobnej cesty, údajmi cestujúceho, dvoma referenciami z Ghany - mená, adresa a tel.č. obchodného partnera, druhá referencia môže byť hotel, v ktorom bude cestujúci ubytovaný
  • Pozvanie od partnerskej firmy v Ghane (stačí mailom)
  • Potvrdenie o dostatku finančných prostriedkov

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
1 týždeň

Vyberte si variant:

Cena od 140,00 €