Egypt

Na územie EAR môže vstúpiť občan SR, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum. Štandardne sa víza získavajú na hranici po príchode do krajiny, avšak je možné vybaviť víza aj vopred elektronicky alebo na konzuláte v Bratislave.

Požadované dokumenty na získanie elektronických víz:

 • sken pasu ( platný min. 6 mesiacov po skončení platnosti víz)
 • povolanie
 • rodinný stasv
 • adresa trvalého pobytu
 • rezervácia ubytovania 


Požadované dokumenty na získanie víz na konzuláte:

 • Cestovný pas (platný minimálne 6 mesiacov po návrate z Egypta, min. 1 čistá dvojstrana)
 • Vyplnený a podpísaný dotazník
 • 2 x dokumentová fotografia 
 • Rezervácia ubytovania (alternatívne potvrdenie z CK o kúpe turistického zájazdu)
 • Rezervácia spiatočnej letenky

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

 • Pozvanie od partnerskej firmy v Egypte (kópia)


Orientačná doba vybavenia žiadosti :
1 týždeň 

Vyberte si variant:

Cena od 50,00 €