Čad

Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum, ktoré je nevyhnutné získať pred cestou do krajiny. Na hraničnom vstupe, alebo na letisku sa udeľujú len vo výnimočných prípadoch. Vízum je možné získať na konzuláte v Berlíne.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Cestovný pas
  • 2x Vyplnený a podpísaný dotazník (v angličtine bez diakritiky)
  • 2x Dokumentová fotografia
  • Pozvanie alebo rezervácie hotela

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Vysielací list od zamestnávateľa
  • Rezervácia letenky
  • Pozvanie od partnerskej firmy v Čade
  • Očkovanie proti žltej zimnici

Orientačná doba vybavenia žiadosti:
7 pracovných dní

220,00 €