Azerbajdžan

Slovenskí občania cestujúci do Azerbajdžanu za obchodným alebo turistickým účelom musia mať platným cestovný pas a príslušné vízum. O vízum je možné zažiadať elektronicky s platnosťou 3 mesiace na jeden vstup od zadaného termínu, pričom maximálna dĺžka pobytu nesmie presiahnúť 30 dní.

Požadované dokumenty na získanie víz:

  • Scan cestovného pasu (platný min. 6 mesiacov)
  • Adresa trvalého pobytu
  • Vaše zamestnanie/ prac. pozícia
  • Dátum vstupu do krajiny
  • Adresa pobytu v krajine (rez. hotela, plánovaný hotel)

Vyberte si variant:

Cena od 51,00 €