Austrália

Slovenskí občania cestujúci na turistickú a obchodnú návštevu do Austrálie môžu získať bezplatné vízum elektronickou formou s platnosťou pobytu 3 mesiace v priebehu 12 mesiacov, ktoré umožňuje opakovane vstúpiť a vystúpiť z austrálskeho územia.

Požadované dokumenty na získanie víz eVisitor 651:

  • Kópia cestovného pasu (platný min. 6 mesiacov)
  • Adresa trvalého bydliska

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Názov a adresa zamestnávateľa
  • Názov a adresa obchodného partnera v Austrálii

Orientačná doba vybavenia žiadosti:
1 až 4 týždne 

25,00 €