Alžírsko

Na cestu do Alžírska potrebujete platný cestovný pas (platný minimálne 6 mesiacov s tromi voľnými stranami odo dňa začatia cesty) a platné vízum, o ktoré je možné požiadať na príslušnom konzuláte vo Viedni.

Pri ceste autom neplatí tzv. Zelená karta, treba sa ale preukázať technickým preukazom vozidla. Doporučuje sa mať medzinárodný vodičský preukaz. Na hraničnom prechode občan obdrží turistickú kartu s maximálnou platnosťou tri mesiace a musí uzatvoriť turistickú poistku s minimálnou platnosťou na jeden mesiac (cena za 3 mesiace je cca 1800 DZA).

Požadované dokumenty na získanie turistických/ privátnych víz:

  • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
  • Vyplnený a podpísaný dotazník
  • Dokumentová fotografia
  • Potvrdenie rezervácie z hotela/ pozývací list
  • Rezervácia spiatočnej letenky
  • Potvrdenie od zamestnávateľa (nevyžaduje sa pri obchodných vízach)
  • Kópia zmluvy o cestovnom poistenia
  • Kópia OP (nevyžaduje sa pri obchodných vízach)

Dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

  • Pozývací list od partnerov v Alžírsku
  • Vysielací list od zamestnávateľa

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
7 pracovných dní

Vyberte si variant:

Cena od 140,00 €