Imigračné služby

Svojim korporátnym klientom ako aj súkromným osobám poskytujeme asistenciu v oblasti imigračných služieb. Za týmto účelom vysvetlíme právne požiadavky, ktoré musí klient spĺňať, navrhneme najvhodnejšie riešenie, pripravíme potrebné dokumenty, usmerníme, ktoré dokumenty musia byť zabezpečené zo strany klienta, koordinujeme celý proces od začiatku až do úspešného vydania povolenia.Poskytujeme nasledovné imigračné služby:

 • Povolenia na pobyt za účelom zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia, osobitnej činnosti
 • Predĺženie povolení na pobyt a pracovných povolení
 • Odregistrovanie občanov tretích krajín z pobytu
 • Modré karty
 • Slovenské občianstvo
 • Pracovné povolenia
 • Registrácia o odhlásenie občanov EÚ z Úrad práce
 • Registrácia a odhlásenie občanov EÚ na Cudzineckej polícii
 • Overené pozvania vydané cudzineckou políciou
 • Schengen víza
 • Vybavenie živnostenských listov
 • Založenie obchodnej spoločnosti
 • Zabezpečenie legalizácie dokumentov v Slovenskej republike
 • Registrácia áut
 • Prihlásenie a odhlásenie zo zdravotného poistenia