Vietnam

Pre cesty do krajiny sa vyžaduje cestovný pas a vízum, o ktoré je možné požiadať elektronicky alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade v Bratislave.

Požadované dokumenty na získanie elektronických víz :

  • Scan pasu (platný 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny)
  • Scan fotky 3,5cm x 4,5cm s bielym pozadím (JPEG)
  • Adresa trvalého bydliska
  • Vierovyznanie
  • Dátum vstupu do krajiny
  • Miesto vstupu (letisko / pristav / po zemi)
  • Miesto výstupu (letisko / pristav / po zemi)
  • Adresa pobytu vo Vietnam ( plánovaný hotel)
  • Telefonicky kontakt

Orientačná doba vybavenia:
1 týždeň

45,00 €